4.4 Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
4.4.1 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. Κ
4.4.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4.4.3 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4.4.4 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4.4.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σύνολο :5