5.1 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2461042081
E-MAIL d.me@kozani.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
5.1.1 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
5.1.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
5.1.3 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
5.1.4 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
5.1.5 ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ
5.1.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Σύνολο :6