5.2 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2467350259
E-MAIL d.me@kastoria.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
5.2.1 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5.2.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5.2.3 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5.2.4 ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5.2.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Σύνολο :5