5.3 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2462353302
E-MAIL d.me@grevena.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
5.3.1 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5.3.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5.3.3 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5.3.4 ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5.3.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Σύνολο :5