5.4 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 23850-44699
E-MAIL d.me@florina.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
5.4.1 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5.4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5.4.3 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5.4.4 ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5.4.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5.4.6 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΤΗΣ Π.
Σύνολο :6