4.2.4 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΣΧ.ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (έδρα)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461351320 th.emmanouilidou@pdm.gov.gr
Σύνολο :1