4.3.1 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2461351421 - 2461052
E-MAIL n.silliris@pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΚΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461351155 a.karaliotis@pdm.gov.gr
Σύνολο :1