4.3.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2461351425
E-MAIL x.vavliaras@kozani.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461351425 x.vavliaras@pdm.gov.gr
ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461351403 k.moustaka@pdm.gov.gr
ΧΑΔΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461351404 k.chadiou@pdm.gov.gr
Σύνολο :3