4.3.3 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461351221 g.tsakiridou@pdm.gov.gr
ΝΕΖΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461351421 m.nezeri@pdm.gov.gr
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461351402 s.orfanidou@pdm.gov.gr
Σύνολο :3