4.3.4 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΛΥΡΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461351159 th.lirakos@pdm.gov.gr
ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461351245 d.vaksevanou@pdm.gov.gr
Σύνολο :2