4.4.1 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. Κ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24673 50275
E-MAIL d.kapralos@kastoria.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 24673 50305 d.kapralos@pdm.gov.gr
ΖΗΣΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24673 50313 k.zisiadi@pdm.gov.gr
Σύνολο :2