4.4.3 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΜΟΥΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 24673 50224 m.moutziki@pdm.gov.gr
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24673 50312 s.koutsias@pdm.gov.gr
ΣΤΟΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24673 50274 m.stoikou@pdm.gov.gr
Σύνολο :3