4.5.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2462353233
E-MAIL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2462353224 m.tsioura@pdm.gov.gr
Σύνολο :1