4.6.3 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23853-50534 a.stefanakou@pdm.gov.gr
ΒΙΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 23853-50535 m.violidou@pdm.gov.gr
Σύνολο :2