5.1.1 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2461354335
E-MAIL p.davidopoulos@kozani.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461354332 p.davidopoulos@pdm.gov.gr
ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461354307 t.karasiouna@pdm.gov.gr
ΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461354306 d.patsios@pdm.gov.gr
ΧΑΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461354335 a.xatsiou@pdm.gov.gr
Σύνολο :4