5.1.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2461354311
E-MAIL d.petraklis@kozani.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΣΤΟΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461354311 x.stoikou@pdm.gov.gr
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24613 54305 e.giannopoulos@pdm.gov.gr
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461354336 g.kantartzis@pdm.gov.gr
ΚΟΚΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24613 54338 a.kokolis@pdm.gov.gr
ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461354337-8 a.patsinakidis@pdm.gov.gr
ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461354304 i.pitsounis@pdm.gov.gr
Σύνολο :6