5.1.3 ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2461354303
E-MAIL l.rinos@kozani.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΡΗΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461354303 l.rinos@pdm.gov.gr
ΖΙΑΒΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461354309 a.ziavra@pdm.gov.gr
ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2461354310 d.xasioti@pdm.gov.gr
ΧΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24613 54334 e.chiotis@pdm.gov.gr
Σύνολο :4