5.1.5 ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2461036262
E-MAIL g.kallianidis@kozani.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2461036262 g.kallianidis@pdm.gov.gr
Σύνολο :1