5.2.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL p.sotiriou@kastoria.pdm.gov.gr
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΠΑΓΟΥΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24673 50259 e.pagouni@pdm.gov.gr
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24673 50259 i.rouvalis@pdm.gov.gr
Σύνολο :2