5.4.1 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 23850-46093 k.karakoli@pdm.gov.gr
ΠΟΥΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 2385046055/44697 k.poulkos@pdm.gov.gr
Σύνολο :2