Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δημόσιες Υπηρεσίες

 • Χορήγηση αντιγράφων - φωτοαντιγράφων τίτλων κυριότητας
 • Έκδοση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης
 • Ελεγχος αιτησεων/καταστασεων χορηγησης - θεωρησης Δελτιων Δωρεαν Μετακινησης ΑΜΕΑ
 • Χορήγηση βεβαιώσεων προ και μετά αναδασμού
 • Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού για βοοειδή, χοιροειδή, αιγοπρόβατα σφαγής/εκτροφής/αναπαραγωγής
 • Χορήγηση άδειας βοηθού χειριστή και χειριστή μηχανημάτων
 • Έκδοση πιστοποιητικού φυτοϋγειας
 • Αίτημα άρσης παρακράτησης
 • Θεώρηση βιβλίων αθλητικών, πολιτιστικών κλπ. σωματείων
 • Έκδοση άδεια κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος
 • Έκδοση τίτλων κυριότητας
 • Άδεια λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας
 • Άδεια ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων
 • Έλεγχοι και Γνωμοδότηση για χορήγηση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Εσωτερικές Υπηρεσίες

 • Σύνταξη & Διεκπεραίωση Αποζημιώσεων
 • Βεβαίωση για χιλιομετρικές αποστάσεις
 • Καταχώρηση μεταβολών των υπαλλήλων στην μισθοδοσία τους

Πρότυπες Υπηρεσίες

Εσωτερική Υπηρεσία

Άδειες Υπαλλήλων Περιφέρειας
Ο ιστοχώρος έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί απο την ΟΔΕ Ανοικτής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ και την Ομάδα Ανοικτής Διακυβέρνησης του ΕΠΙΣΕΥ.